Android APK ČK CIRED 2014 1.1

ČK CIRED 2014 1.1 APK Free Download

By: EGC - EnerGoConsult ČB s.r.o - in: Business

ČK CIRED 2014 1.1 is the Best Free Business by EGC - EnerGoConsult ČB s.r.o

CIRED je mezinárodní konference o elektrických distribučních sítích, která v dvouletých intervalech seznamuje s nejnovějšími poznatky z této oblasti techniky. Již tradičně se zabývá silovými zařízeními do napětí 110 kV, plánováním rozvoje distribučních sítí, řídicími systémy, ochranami a dalšími zařízeními dispečerské řídící techniky včetně SW, otázkami kvality elektrické energie, elektromagnetické kompatibility a průmyslovou energetikou včetně kogenerace, rozptýlenou výrobou a problematikou vztahující se k liberalizaci trhu a obchodu s elektřinou.
Tato národní konference organizovaná Českým komitétem CIRED seznamuje s významnými výsledky činnosti členů pracovních skupin Českého komitétu CIRED i dalších odborníků v těchto oblastech.


Recently changed in this version
Nové logo MPO
Update dat

Disclaimer

ČK CIRED 2014 version 1.1 is the property and trademark from EGC - EnerGoConsult ČB s.r.o, all rights reserved by . Click on the above link to proceed to the APK file download page.
All files of APK apps here are for personal use only, if any APK download infringes your copyright, please contact us, We'll delete it any way. Thanks so much for your interest in our freeapk123.info website!

What's New in ČK CIRED 2014 - Version:1.1


No Change Log.

Other users also looks for:

Related ČK CIRED 2014, ČK CIRED 2014 APKČK CIRED 2014 download APKdownload ČK CIRED 2014 APKČK CIRED 2014 free downloadfree ČK CIRED 2014 download APK