Sponsored links
Android APK PM Praktisk Medicin 2011 2.1.1

PM Praktisk Medicin 2011 2.1.1 APK Free Download

By: MedHand – Mobile Libraries - in: Medical
Sponsored links

PM Praktisk Medicin 2011 2.1.1 is the Best Free Medical by MedHand – Mobile Libraries

Denna Three Doctors applikation är utvecklad av MedHand Mobile Libraries. Effektivisera ditt arbetssätt med mobil tillgång av tillförlitlig medicinsk litteratur.

En klassiker inom allmänmedicin, praktiserande läkare delar med sig av sina erfarenheter. Praktisk Medicin 2011 innehåller de närmare 1000 vanligaste frågeställningarna.

Allmänmedicinen har i dag att i ett mycket högt tempo hantera ett brett spektrum av symtom och sjukdomar. Samtidigt som branschen hela tiden får nya direktiv från omvärlden med synpunkter på hur prioritera och agera.

Vi vill här beskriva öppenvården utifrån dess eget perspektiv. Vi tror inte att allmänmedicinen enbart kan beskrivas som en sammansmältning av direktiv branschen får från SBU, LMV, Socialstyrelsen, Landstingsförbundet, SPRI, WHO, Medicinska Forskningsrådet och angränsande specialistföreningars konsensusrapporter. Vi tror att allmänmedicinen rymmer något mer, samtidigt som den har att just hantera informationen och direktiven från omgivningen - detta i en ström av ofta diffusa symptom. Vi ser att mycket av aktuell forskning inte har en oselekterad öppenvårdspopulation som grund för resultaten. Direkt överföring av resultaten och rekommendationerna till den öppna vården med dess specifika arbetsförhållanden och ofta multipelt sjuka patienter är därför inte given.

PM Praktisk Medicin är ingen medicinsk lärobok utan mer en "Kom-Ihåg-Lista"; ett Kompendium beträffande utredningar, differentialdiagnoser och behandlingsförslag relevanta för öppenvården och dess arbetssituation. Materialet är under många år och via många läkare insamlade erfarenheter och kunskaper som i PM Praktisk Medicin nu insamlats, strukturerats och hålls ständigt uppdaterat!
________________________________________

MedHand Mobile Libraries erbjuder en editionsbaserad applikation utan prenumeration eller årlig avgift.

MedHand är exklusiv partner med Oxford University Press, vi presenterar de senaste editionerna av deras medicinska handböcker över hela världen samt medicinska titlar av andra välkända utgivare som McGraw-Hill, Wiley, PharmPress, HealthPress, PDR Network, Läkemedelsverket med flera, för mobilt användande.
MedHand erbjuder användarvänliga, snabba och intuitiva medicinska applikationer för iPhone, iPad och iPod Touch, som mobilt kunskapsstöd i arbetet.

Disclaimer

PM Praktisk Medicin 2011 version 2.1.1 is the property and trademark from MedHand – Mobile Libraries, all rights reserved by . Click on the above link to proceed to the APK file download page.
All files of APK apps here are for personal use only, if any APK download infringes your copyright, please contact us, We'll delete it any way. Thanks so much for your interest in our freeapk123.info website!

Sponsored links

What's New in PM Praktisk Medicin 2011 - Version:2.1.1


No Change Log.

Other users also looks for:

Related PM Praktisk Medicin 2011, PM Praktisk Medicin 2011 APKPM Praktisk Medicin 2011 download APKdownload PM Praktisk Medicin 2011 APKPM Praktisk Medicin 2011 free downloadfree PM Praktisk Medicin 2011 download APK