Sponsored links
Android APK QR Code Generator 0.0.4

QR Code Generator 0.0.4 APK Free Download

By: Dinh Cong Thang - in: Tools
Sponsored links

QR Code Generator 0.0.4 is the Best Free Tools by Dinh Cong Thang

Với phần mềm QR Code Generator bạn có thể dễ dàng tạo mã QR code để chia sẽ cho mọi người mà vẫn đảm bảo được tính riêng tư nhờ vào mật khẩu mã hóa, với mật khẩu mã hóa chỉ có bạn và những người có mật khẩu mã hóa mới có thể đọc được nội dung thông điệp mà bạn muốn chia sẽ.

Ngoài tính năng mã hóa, phần mềm QR Code Generator còn cho phép giới hạn thời gian mà thông điệp của bạn được chia sẽ, khi thời gian chia sẽ dữ liệu của bạn hết thì sẽ không ai còn có thể đọc được nội dung thông điệp của bạn, ngay cả khi họ có mật khẩu để giải mã.

Giải pháp chia sẽ thông tin nhanh chóng dễ dàng, tiện lợi và bảo mật.

Để tắt tính năng giới hạn thời gian thì bạn chỉ cần nhập giờ và phút là: 0 và 0 thì thời gian giới hạn sẽ không còn nữa.


Recently changed in this version
Cập nhật tính năng chia sẽ lên facebook

Disclaimer

QR Code Generator version 0.0.4 is the property and trademark from Dinh Cong Thang, all rights reserved by . Click on the above link to proceed to the APK file download page.
All files of APK apps here are for personal use only, if any APK download infringes your copyright, please contact us, We'll delete it any way. Thanks so much for your interest in our freeapk123.info website!

Sponsored links

What's New in QR Code Generator - Version:0.0.4


No Change Log.

Other users also looks for:

Related QR Code Generator, QR Code Generator APKQR Code Generator download APKdownload QR Code Generator APKQR Code Generator free downloadfree QR Code Generator download APK